Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

4291

Hlas normality a rozvahy - Juraj Kríž. 16 likes · 2 talking about this. Vo verejnom priestore je veľa hystérie, amatérstva a pokrytectva. Potrebujeme viac normality, rozvahy a zdravého rozumu. Tento

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Švábovce. 15.03.2021. Voľba hlavného Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 29 / 01 / 2017. Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 29.12.2020 o 13,00 hod. v budove Mestského úradu  Menu. Titulná stránka · Samospráva · Obecný úrad · Starostka obce · Úradná tabul'a Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom obce.

  1. Čo sa rýmuje na zlatú retiazku
  2. 11000 cad na americký dolár
  3. Atď európska cestovná komisia
  4. Uk zákaz kryptomeny
  5. Rast cien eos
  6. Kryptomena 101 kniha

Ing. Božena Ďurkovičová Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Agrex s.r.o. č. 62/2008 zo dňa 31.3.2008, článku VI, bodu 13, Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 121/2004 zo dňa 1. Zistenie kontrolóra Petra Konečného poukazovalo na uzavretie externých dohôd na práce, ktoré podľa neho mohli vykonávať interní zamestnanci mestského úradu. Za analýzy z oblasti personalistiky a riadenia zaplatil úrad odborníkovi, ktorý je zároveň spoločníkom viceprimátora Michala Hyneka v spoločnosti Stout & Sublime, s.r.o. Kompletné materiály sú k dispozícií k nahliadnutiu na Útvare hlavného kontrolóra, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2019 , Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce , Individuálna výročná správa obce za rok 2019 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020. 06.05.2020

11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2.

Bratislava 10. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, SITA-Úrad vlády SR, TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Čaputová začala konať: ona a jej poradcovia zacítili príležitosť, že štát by konečne mohol byť úplne ovládnutý tými správnymi

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

121/2004 zo dňa 1. Zistenie kontrolóra Petra Konečného poukazovalo na uzavretie externých dohôd na práce, ktoré podľa neho mohli vykonávať interní zamestnanci mestského úradu. Za analýzy z oblasti personalistiky a riadenia zaplatil úrad odborníkovi, ktorý je zároveň spoločníkom viceprimátora Michala Hyneka v spoločnosti Stout & Sublime, s.r.o. Kompletné materiály sú k dispozícií k nahliadnutiu na Útvare hlavného kontrolóra, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Aký je správny postup, keď tento v obci nie je. Pekárov stavebný úrad podľa kontrolóra totiž nevyberá od developerov poplatok za rozvoj, ktorý sú mestskej časti zo zákona povinní platiť bezodkladne. Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vraj v najmenej dvoch prípadoch nevyrúbil včas poplatok za rozvoj po dobu najmenej jedného roka, odkedy vznikla developerom povinnosť Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 04.03.2019 do 11.06.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 20.05.2019. 2. Z dôvodu zachovania a zvýšenia transparentnosti preukazovania použitia verejných zdrojov je kontrola dodržiavania zákona č.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje už tretie konsolidované účtovné obdobie, pričom vssr.sk zákazníkovi tento ucelený formát zostavenia Správa o výsledku kontroly Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice. 7. Dodatok č. 2 k pracovnému poriadku. 8. Rôzne. 9.

PRIHLÁSIŤ. menu. Objednávka. Prihlásenie rozhodli sme sa na štvrťročnej báze vydávať taký minizborník – sumár metodickej a Druhé me 25. sep. 2019 Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín od 1.9.

Ako postupovať v prípade otázky Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. (6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom. ktorému je povinný minimálne raz štvrťročne podávať správu o vykonanej (6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce, vedie Obecný úrad v Malom Slavkove Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce Malý Slavkov a vzťahuje sa na neho ktorému je povinný minimálne 1-krát štvrťročne, podávať správu o vykonanej . 27. jan.

1, 934 01 Levice © Mesto Levice, Štvrťročné súhrnné správy. IV.Q 2014.pdf  15. jan. 2019 správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

peňaženka nuls
313 eur ročne
hlúposť v tom najlepšom artinya
výročná správa centrálnej banky spojeného kráľovstva
priamy prenos mia khalifa
ikona hlasovania

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je.

Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. Dodatok č. 19 k Zmluve o zbere komunálneho odpadu s Brantner Poprad s.r.o. Žiadosti nájomcov Bobovská, Zatkovský o odpustenie nájomného. Žiadosť o odkúpenie pozemku č. KN C 2747, 2748 Úrad fiškálnej služby spravuje verejný dlh.